اسید نیتریک

تاریخچۀ استفاده از اسید نیتریک به دوران استخراج طلا باز می گردد. طلا در طبیعت معمولاً بصورت مخلوطی از فلزات گوناگون یافت می شود که برای داشتن طلای خالص این ناخالصی های باید از آن گرفته شود.

در صده شانزدهم میلادی برای جدا سازی ناخالصی ها و دیگر فلزات (مخصوصاً نقره) از طلا از اسید نیتریک استفاده شد. این اسید قادر به حل کردن اکثر فلزات به جز طلا می باشد که به این ترتیب طلاي خالص از سنگ طلا استخراج می شود.

اسید نیتریک در قرون وسطی به دست بشر ساخته شد. حدودا در سال 1100 میلادي، گِبر یک روش براي تولید اسید نیتریک ارائه داد. این روش تهیۀ آب فورتیس به وسیلۀ تقطیر شوره با سولفات مس و زاج سفید بود.

در اواسط قرن هفدهم گلابر اسید نیتریک را به وسیله تقطیر کردن شوره اسید سولفوریک قوي ساخت. گاوندیش در سال 1785 به وسیله عبور دادن جرقه الکتریکی از مخلوط گازهاي نیتروژن و اکسیژن ثابت کرد که اسید نیتریک از این عناصر تشکیل شده است. میلینر در سال 1788 اسید نیتریک را به وسیله عبور آمونیاك از بالای دي اکسید منگنز حرارت داده شده و جذب بخارات به وسیله آب به دست آورد.

در سال 1839 ، کلمن روشی را برای تولید اسید نیتریک ابداع کرد که مبنای تهیه اسید نیتریک در حال حاضر نیز می باشد. در این روش با استفاده از پلاتین مخلوط هوا و آمونیک را اکسید و اسید را تولید می کنند.

کاربرد اسید نیتریک

در حال حاضر بیشترین موارد مصرف اسید نیتریک در تهیه کودهاي شیمیایی (کشاورزي) از قبیل کودهاي نیترات، نیتروفسفات، کودهاي مخلوط و … می باشد. ضمن این که در تولید نیترات های معدنی (نیترات آمونیم انفجاري) و آلی، در اسید شویی تجهیزات صنعتی، آبکاری، مقاوم سازي در برابر خوردگی، جداسازي طلا و نقره و در صنایع الکترولیز از اسید نیتریک به وفور استفاده می شود. در صنایع نظامی، صنایع شیرسازي و صنایع پلاستیک سازي نیز مصرف اسید نیتریک قابل توجه است.

اسید نیتریک مایعی بی رنگ می باشد و در صورتیکه گازی در آن حل شود (اکسیدها ي ازت) رنگ آن خرمایی می شود.

خواص مهم اسید نیتریک در جدول زیر ارائه شده است:

وزن مولکولی 63/02
رنگ در حالت مایع زرد شفاف
بو شیرین تا ترش
خطرات در حالت مایع سریعاً با مواد آلی و گیاهی واکنش می دهد، به صورت اکسید گازي بیهوش کننده و سمی است.
نقطه ذوب 42- درجه ی سانتیگراد
نقطه جوش 120 درجه ی سانتیگراد
چگالی برای اسید 68% 1.41 و برای اسید خالص 1.5 gr/ml در دمای ° 20 سانتیگراد
حلالیت در آب با تمام نسبت ها محلول است

تولید نیتریک اسید و واکنشهای فاز گازی

واحدهای تولید اسید نیتریک می توانند به روش های مختلفی به منظور بازدهی تولید بیشتر بهینه شوند که یکی از این روش ها ساده کردن واحد عملیاتی و کاهش هزینه های عملیاتی می باشد که در میان این فاکتورها، بخش چرخه کاتالیست بخش مهمی بوده که شدیدا به میزان بارگذاری آمونیاک در بستر خالی بستگی دارد.

اصطلاح نقاط داغ به نقاطی از یک بستر سیال گفته می شوند که دمای بالاتری نسبت به سایر نقاط بستر سیال دارند که این نقاط نه تنها باعث کاهش عمر بستر کاتالیستی می شوند بلکه بازده تبدیل را هم کاهش می دهند چون که افزایش دمای نقاط باعث افزایش واکنش های ثانویه ناخواسته می شود که قابل اجرا و رخ دادن در تمام واکنش های کاتالیستی در فاز گاز مانند تولید اسید سیانیدریک ، فرمالدئید و فتالیک، مالئیک آنیدرید می باشد.

 

استفاده از استاتیک میکسر قبل از بستر کاتالیزری، فازهای گازی را قادر می سازد که به طور کلی همگن شوند.

ویژگی های اصلی استاتیک میکسر:

 • نداشتن هیچ بخش متحرک
 • تعیین مقدار دقیق بازده اختلاط
 • افت فشار حداقل ( در حدود چند میلی بار)
 • قابل تولید از فولاد ضدزنگ یا آلیاژهای مختلف

تولید صنعتی اسید نیتریک

اسید نیتریک از آمونیاک تهیه می شود مراحل تولید اسید نیتریک در صنایع پتروشیمی به صورت زیر است:

 1. روغن زدایی و تبخیر آمونیاک
 2. فیلتر کردن و فشردن هوای لازم
 3. مخلوط کردن آمونیاک و هوا
 4. اکسیداسیون مخلوط در راکتور در مجاورت کاتالیست و تولید مونواکسید نیتروژن
 5. خنک سازی گاز مونواکسید نیتروژن برای تبدیل به دی اکسید نیتروژن
 6. جذب گازهای دی اکسید نیتروژن در آب و تولید اسید نیتریک در برج جذب
 7. سفید کردن اسید توسط برج سفیدکننده
 8. بازیافت انرژی گازهای تولیدی از فرآیند
 9. بازیافت کاتالیست
کاربرد میکسر در تولید اسید نیتریک,استاتیک میکسر اسید,کوتینگ,لاینینگ,پوشش ضد خوردگی,میکسر اسید,ضد اسید,مخلوط کننده اسید,;فرایند تولید اسید نیتریک,نیتریک اسید