شرکت فنی و مهندسی پاکزیست مدرن

General Product Description

دانش

1– تعاریف

1-1- همگن و ناهمگن: خاصیتی را هَمگِن می‌نامیم که اندازه‌گیری آن در هر نقطه‌ای از فضا به نتیجه‌ای یکسان منجر شود. یعنی اگر یک آزمایش فیزیکی را در نقطه خاصی از فضا اجرا کنیم، همان نتیجه‌ای را بگیریم که همان آزمایش را چند متر آن‌طرف‌تر انجام داده باشیم.

1-2- محلول : در علم شیمی، محلول به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می‌شود. در حل کردن ماده‌ای در ماده دیگر، یکی از مواد حل‌شونده و دیگری حلال خوانده می‌شود.

1-3- Mix یا اختلاط : میکس عبارت است از کاهش نا همگنی در یک فضای مشخص به منظور دستیابی به یک نتیجه مطلوب در فرآیند مشخص . این ناهمگنی می تواند یکی از موئلفه های زیر باشد:

غلظت: معیاری است تا بوسیله آن میزان تراکم سیال سنجیده شود مانند زمانی که می خواهیم غلظت آنتی اسکالانت در تمام نقاط یک مخزن یکی باشد.

فاز: زمانی که 2 سیال در فازهای مختلف (مانند مایع و گاز) را با هم مخلوط می کنیم و انتظار داریم بعد از تکمیل فرآیند میکس ، یا به یک فاز مشخص برسیم و یا غلظت حبابهای گاز در همه جای سیال یکسان باشد. مانند تزریق گاز کلر به آب که بعد از انجام عمل میکس باید یک سیال مایع یکنواخت داشته باشیم.

دما: مانند اختلاط آب گرم و سر تا به یک دمای معتدل برسیم .

1-4- Suspension (سوسپانسیون): محلول کلوئیدی است که در آن ذرات معلق جامد به صورت مولکولهای مجاز در یک مایع باشد. مانند آب گل آلود. محلول سوسپانسیون را “محلول تعلیقی” نیز می‌نامند.

1-5- امولسیون (emulsion): محلولی است که در آن قطره‌های ریز یک مایع (مانند روغن) در مایعی دیگر (مانند آب) بی‌آنکه با یکدیگر درآمیزند، پراکنده است. یک امولسیون از دو مایع امتزاج ناپذیر (معمولاً روغن و آب) تشکیل شده است که یکی از آن‌ها به صورت قطرات ریز در دیگری پراکنده شده است.

1-6- Dispersion (پراکندگی): محلولی که در آن حبابهای گاز بصورت همگن در آن پراکنده شده باشند.

1-7- لَختی، مانْد یا اینرسی (به فرانسوی: inertie): خاصیتی از یک جسم است که با تغییر وضعیت جسم مخالفت می‌کند. هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد لختی‌اش بیشتر است. به قانون اول نیوتون قانون لختی نیز گفته می‌شود. تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لختی گویند.

1-8- گِرانرَوی ،لِزْجَت یا ویسکوزیته(به انگلیسی: Viscosity): عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی. در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا می‌شوند، به‌مقدار مقاومت لایه‌های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال می‌گویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است.

واحد های گرانروی به صورت زیر می باشد :

واحد گرانروی در دستگاه SI پاسکال ثانیه می باشد . اگر یک سیال با گرانروی 1 پاسکال ثانیه مابین 2 صفحه قرار بگیرد و با نیروی یک پاسکال یکی از صفحه ها به سمتی فشار داده شود صفحه به اندازه ضخامت لایه حرکت می کند .

1 cP = 1 mPa•s = 0.001 Pa•s = 0.001 N•s/m2.
1 Pa.s = 1 N s/m2 = 1 kg/m.s

1-9- عدد رینولدز: یک عدد بی بعد است که نسبت نیروهای اینرسی به ویسکوزیته را بیان کرده و درجه ی اهمیت نسبی این دو نیرو را به صورت کمی بیان می کند. يکی از کاربردهای مهم عدد رينولدز، تعيين آرام يا آشفته بودن جريان است. اگر عدد رينولدز از مقدار خاصی کم‌تر باشد جريان آرام و اگر بيش‌تر باشد آشفته است. اين مقدار خاص، عدد رينولدز بحرانی نام دارد و با Recrit نشان داده می‌شود.

Viscosity of fluid = Ns/m2 = 1 kg/m.s
Density of fluid = Kg/m3
Diameter of the fluid L = m
Velocity= m/s

فرآیند BATCH
نوعی فرآیند تولید که در آن محصول تولیدی به‌صورت سری‌سری تولید می‌شود و بین تولید هر سری با سری بعد فاصله است. برای مثال اگر یک ظرف بردارید و مقداری مواد را با هم میکس کنید و بعد از انجام واکنش محصول را برداشت کنیم و این کار را دوباره انجام دهیم به این روش روش فله ای گفته می شود مانند تهیه خمیر در نانوائی. ولی در صورتی که ماده خام به صورت پیوسته از یک طرف و محصول بصورت پیوسته از طرف دیگر خارج شود به این فرایند CONTINUES گفته می شود.

1-10- جریان پلاگ: در جريان پلاگ فرض مي شود كه ماده بدون هيچ پراكندگي جريان مي يابد و بنابراين تزريق ديراك بدون هيچ تغيير و جابجايي در مدت زمان T انتقال می یابد.

1-11- Backmixing: پدیده ای که معمولاً در راکتورها اتفاق می افتد و در آن ماده واکنش یافته با مواد واکنش نیافته ترکیب می گردد.

2- پروانه توربین (Turbine impeller) :پروانه توربین به پروانه ای اطلاق می گردد که پره های آن از صفحات صاف ساده و یا منحنی تشکیل شده باشد. این پروانه ها برای سیالاتی با وسیکوزیته کم تا متوسط کاربرد دارند و برای سیالات با ویسکوزیته های بالا مناسب نیستند. تعداد پره ها در هر پروانه بین 2 تا 12 قابل تغییر می باشد که نصب 2 پره باعث ناپایداری مکانیکی و همچنین نصب بیش از 6 پره بر روی هاب (Hub) مشکل می باشد. پروانه های توربین به 4 دسته اصلی ذیل تقسیم می شوند:

2-1- Axial Flow Impeller (پروانه جریان محوری) :

2-1-1 تعریف :
Axial Flow یا جریان محوری : به جریان سیالی گفته می شود که موازی با محور یا همان آکس شفت میکسر حرکت نماید.

2-1-2 مقدمه :
این نوع پروانه ها بصورت نرمال دارای تعداد 3 الی 4 پره بر روی پروانه می باشند. از این پروانه ها برای مخلوط کردن مایعات ، مخلوط کردن جامد در مایع ، و مخلوط کردن گاز در مایع استفاده می شود . قدیمی ترین نوع این پروانه سری Marine یا همان دریایی می باشد که از 3 پره تولید شده و در پروانه رانش کشتی ها هم از آن استفاده می شود.
به علت اینکه این پروانه بصورت ریخته گری تولید می گردد ، ساخت آن در اندازه های بزرگ بسیار سنگین خواهد بود. لذا این پروانه ها تا قطر 30 سانتی متر ساخته می شوند.
این پروانه از یک Hub و تعدادی پره که به آن وصل شده اند تشکیل یافته است. این پره ها می توانند در زوایایی بین 10 تا 90 درجه نسبت به خط افقی نصب گردند ولی بیشترین مورد استفاده شده زاویه 45 درجه می باشد. کل حجم آبی که این پروانه می تواند جا به جا کند وابسته به سرعت سیال در راستوای محوری و در راستای شعاع می باشد. در بیشتر کاربردها جهت حرکت سیال از بالا به پایین می باشد ولی در بعضی از کاربردهای خاص مانند پراکندن گاز در مایع و یا انعقاد و لخته سازی جهت پمپاژ باید از پایین به سمت بالا باشد.

2-1-3 الگوی حرکت سیال :
نحوه حرکت سیال برای پره های توربین نوع Axial بصورت بیضوی بوده و همانطور که گفته شد معمولاً از بالا به پایین می باشد. در شکل زیر سه نمونه از پره های محوری نمایش داده شده است :

2-1-4 پروانه (PBT (Pitched Blade Turbin
این نوع پروانه از نوع پروانه های توربین یا پره صاف می باشد که با زوایای خاصی بر روی هاب نصب می گردد. این زاویه معمولاً نسبت به افق اندازه گیری می شود . پرکاربرد ترین پروانه ها با زاویه 45 درجه می باشند. اکثر این پروانه ها به صورتی ساخته می شوند که سیال را به سمت پایین هدایت کنند. با تغییر دور موتور و یا بر عکس کردن پروانه نمی توان جهت حرکت سیال را جابجا نمود. قطر پروانه را هم می توان به صورت ساده و با اندازه گیری فاصله بین نوک 2 پره روبرو اندازه گیری کرد که با نماد D نمایش داده می شود. و هم می توان قطر دایره ای را که پروانه می تواند ایجاد کند اندازه گیری شود.
در این پروانه ها عرض پره ها معمولاً به اندازه 0.2 قطر کل پروانه در نظر گرفته می شود .

2-2- radial flow یا جریان شعاعی

2-2-1 – تعریف:
به جریان سیالی که عمود بر محور یا آکس شفت میکسر حرکت می کند گفته می شود. این نوع پروانه سیال را از بالا و پایین پروانه به سمت دیواره مخزن هدایت می کند که نهایتاً این جریان توسط دیواره مخزن به بالا و پایین حرکت می کند .

2-2-2 مقدمه :
این پروانه ها هم مانند سری قبل برای ویسکوزیته های کم و متوسط کاربرد دارند . همچنین آنها می توانند برای مخلوط کردن سیالات در یک یا چند فاز مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. این پره ها بیشتر جهت انتشار گاز در مایع و امولسیون مورد استفاده قرار می گیرند.در مقایسه با پره های AXIAL این پره ها سطح برش (SHEAR) و آشفتگی (TURBALANCE) بسیار بالاتر و سطح پمپاژ آب پایین تری دارند.در صورت نصب BAFFLE در مخزن ، حرکت سیال به یک حرکت بالا به پایین در سمت بالا و پایین پروانه تبدیل می شود.
پروانه های RADIAL ممکن است یک صفحه یا دیسک در وسط خود داشته باشند همچنین این پروانه می توانند از نوع ساده یا منحنی ساخته شوند. وجود دیسک باعث می شود که حرکت سیال کاملاً عمود بر محور شفت انجام شود در غیر اینصورت چون پروانه در وسط مخزن قرار نمی گیرد بین سمت بالا و پایین پروانه اختلاف فشار وجود خواهد داشت که باعث نامنظم شدن حرکت سیال می گردد.
2-2-3- الگوی حرکت سیال :
2-3- Hydrofoil
2-3-1- مقدمه
پروانه های هیدروفیل در جاهایی کاربرد دارند که انتقال جریان Axial با اهمیت بوده ولی نبود shear و آشفتگی نیز مهم می باشد. این پروانه ها دارای پره های مخروطی شکل پیچشی می باشند. زاویه پره ها در نوک کمتر از زاویه آن در روی هاب می باشد. این پروانه ها دارای توان مصرفی کمتر و دبی انتقال بالا نسبت به پروانه های axial می باشد.
این پروانه ها برای اختلاط مایعات و سوسپانسیون جامدات بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
2-4- Highshear

2-4-1 مقدمه
پروانه های high shear معمولاً در سرعتهای بالا و به منظور اضافه کردن فاز دوم جهت ایجاد محلول امولسیون ، پراکنده کردن رنگ دانه ها و… مورد استفاده قرار می گیرد . این پروانه ها دارای قدرت پمپاژ سیال پایینی بوده به همین علت این پروانه ها به یک پروانه axial بصورت همزمان مورد استفاده قرار می گیرند.

3- مشخصات طراحی

3-1- نسبت D/T:
برای اینکه عمل میکس به صورت مناسب صورت پذیرد مکان صحیح پروانه و اندازه آن از اهمیت ویزه ای برخوردار است . مکان نامناسب پروانه ممکن است مانع عملکرد خوب و مضر برای عمر مفید میکسر می باشد.نسبت D/T رابطه بین قطر پروانه به قطر مخزن می باشد که محدوده آن بین 0.2-0.6 تعیین می گردد. در صورتی که پروانه خیلی کوچک باشد ممکن است محدوده ای از سیال بدون میکس باقی بماند. همچنین در صورتی که رابطه بین D/T بسیار بزرگ باشد منجر به خفه شدن جریان بالا رونده مابین پروانه و دیوار مخزن می گردد. میکسرها جهت مصارف عمومی معمولاً برای ظرفیت های D/T=0.25 ساخته می شوند.

3-2- نسبت Z/T:
عبارت است از نسبت ارتفاع سیال در مخزن به قطر تانک . در صورتی که این ضریب از 1.2 برابر بیشتر شود باید از 2 پروانه استفاده گردد.

3-3- فاصله پروانه از کف مخزن :
درطراحی های استاندارد فاصله پروانه از انتهای مخزن به اندازه قطر پروانه و یا 3/1 قطر مخزن در نظر گرفته می شود.

3-4- فاصله پروانه ها از یکدیگر :
فاصله بین دو پروانه بهتر است از 1.5 برابر قطر پروانه بیشتر لحاظ گردد.

 **********************************************************************************************

 جایگاه میکسرها در صنایع

در تمام صنایعی که با مواد مختلف سروکار دارند ، یکی از مهمترین عملیاتی که در برخی از فرآیندها باید بر روی مواد صورت پذیرد ، عمل اختلاط می باشد . بطور کلی MIX یا اختلاط یعنی به حرکت درآوردن محلول به نحوی که ناهمگنی آن در یک فضای مشخص کاهش یابد . با شناخت صنایعی که نیازمند اختلاط هستند می توان به اهمیت و لزوم کاربرد میکسرها واقف شد . برخی از این صنایع عبارتند از :

صنایع پزشکی و داروسازی
صنایع کشاورزی
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع بیوتکنولوژی
فرآیند پلیمر
صنایع رنگ و پرداخت اتومبیل
صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع غذایی
صنعت تصفیه آب و فاضلاب
صنایع مخمر سازی و کاغذ
صنایع استخراج مواد معدنی
صنایع ساختمانی و عمرانی

تقسیم بندی انواع اختلاط :

1) اختلاط تک فازی قابل حل :
در بسیاری از فرآیندها نیاز است تا سیال های مختلف با یکدیگر مخلوط شوند . معمولاً در این نوع اختلاط واکنش شیمیایی یا انتقال جرم صورت نمی پذیرد به همین جهت این نوع اختلاط به عنوان اختلاط ساده شناخته می شود . در این نوع اختلاط فقط نیاز است تا ناهمگنی در کیفیت های مختلف ماننده غلظت به حداقل برسد . شایان ذکر است حتی در این نوع اختلاط درصورتی که اختلاف فاحش در گرانروی یا چگالی مواد وجود داشته باشد ، می توان عمل اختلاط را به اختلاط سخت تبدیل نمود .

2) اختلاط جامد در مایع :
در برخی از کاربرد ها ماننده بلور سازی (crystallization) یا واکنش مایع با جامد ، به کاتالیزور نیاز است تا محلول سوسپانسیون از ذرات جامد در سیال با ویسکوزیته کم تشکیل شود .
این عملیات می تواند به راحتی در مخزن های تجهیز شده به میکسر انجام گردند تا میکسر از ته نشینی ذرات ممانعت نموده و وظیفه انتقال جرم را به نحو احسن انجام دهد . در این شرایط در صورت توقف میکسر ، ذرات جامد یا ته نشین شده و یا در سطح آب شناور می شوند .
از طرف دیگر گاهاً نیاز است تا ذرات بسیار ریز در سیالی با ویسکوزیته بسیار بالا پخش گردند ماننده پخش کربن سیاه در لاستیک مایع و … .

3) اختلات گاز با مایع :
بسیاری از صنایع مهم ماننده اکسیداسیون ، تولید هیدروژن و کارخانه های بیولوژیکی نیازمند اختلاط گاز با مایع هستند . هدف در این کاربردها انتشار ذرات گاز در یک سیال مایع به صورت همگن می باشد .
این نوع اختلاط بسیار ناپایدار بوده و در صورت توقف میکسر ، گاز و سیال از یکدیگر جدا می شوند .

4) اختلاط مایع با مایع حل ناپذیر :
زمانی که دو ماده غیر قابل حل و معمولاً با ویسکوزیته پایین ماننده روغن و آب در یکدیگر حل می شوند ، یک سیال با فاز پیوسته مایع که قطرات ریز مایع دیگر در آن پخش نشده تشکیل می گردد . در این نوع اختلاط به محض ایستادن میکسر ، سیال ها از یکدیگر جدا می شوند .
کاربرد دیگر این نوع اختلاط تشکیل امولاسیون می باشد که بیشتر در صنایع غذایی و دارویی موارد استفاده از آن را می توان مشاهده نمود . در این حالت نتیجه اختلاط ، یک امولاسیون پایدار می باشد که تنها در صورت سکون طولانی مدت از یکدیگر جدا می شوند .

5) اختلاط سه فازی :
در برخی از کابردهای امروزی ماننده هیدروژنه کردن ، شناور سازی کف و کریستالیزه کردن با بخار ، نیاز است تا سه فاز مختلف با یکدیگر در تماس باشند .

6) اختلاط جامدات :
در طبقه بندی ها قبلی همواره فاز مایع نقش اساسی را ایفا می نمود اما در بسیاری از فرآیند ها عمل اختلاط بدون حضور مایع صورت می پذیرد . لازم بذکر است که این فرآیند ها نقش کلیدی را برای بسیاری از صنایع مدرن و قیمتی بازی می کنند .
در اختلاط جامدات خاصیتی به نام خاصیت تفکیک وجود دارد که در واقع عبارت است از : تمایل ذرات برای جدا شدن از یکدیگر متناسب با چگالی و سایز آن ها . این خاصیت از طرفی شبیه اختلاط مایعات می باشد که در صورت توقف میکسر ، از یکدیگر جدا می شوند ولی وجه تمایز این است که در اختلاط جامدات ، تفکیک زمانی اتفاق می افتد که عمل اختلاط در جریان باشد .

7) انتقال حرارت :
بسیاری از ادوات طراحی شده اختلاط به جهت انتقال جرم و واکنش شیمیایی استفاده می شوند ، در حالی که تجهیزاتی نیز برای انجام عمل انتقال حرارت تولید شده اند .
در این فرآیند ها عامل ناهمگنی دما می باشد که باید بتوسط عمل اختلاط دما همگن گردد .
صنایع نیازمند اختلاط :
امروزه اختلاط و میکسرها نقش کلیدی و بسزایی را در بسیاری از صنایع ایفا می کنند . برخی از صنایع ای که نیازمند اختلاط می باشند به شرح ذیل هستند :

1) صنایع پزشکی ، کشاورزی و شیمیایی
2) صنایع پتروشیمی
3) صنایع بیوتکنولوژی
4) فرآیند پلیمر
5) صنایع رنگ و پرداخت اتومبیل
6) صنایع آرایشی و بهداشتی
7) صنایع غذایی
8) صنعت تصفیه آب و فاضلاب
9) صنایع مخمر سازی و کاغذ
10) صنایع استخراج معدنی
11) صنایع ساختمانی و عمرانی

تقسیم بندی انواع میکسر :
میکسرها از نظر حرکت به دو گروه دینامیک و استاتیک تقسیم می شوند .

میکسرهای دینامیک :

بیشتر از 50% از محصولات شیمیایی در سراسر دنیا در وسل های همزن تولید می شوند که میکسرهای دینامیکی یکی از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده آن ها می باشند.
برای انجام عمل اختلاط در این وسل ها روش های متعددی وجود دارد . میکسرهای دینامیکی ، تزریق گاز و میکسرهای جت از جمله این روش ها می باشند .
استفاده از میکسرهای دینامیکی در وسل ها می تواند برای فرآیند های پیوسته ، نا پیوسته و پیوسته بازخورد ، مورد استفاده قرار گیرد . در این فرآیندها یک اختلاط خوب دارای اهمیت بسزایی می باشد ، چرا که باعث کاهش هزینه سرمایه گذاری و راهبری ، افزایش بازده پروسه و در نهایت باعث افزایش سود دهی می گردد .
اختلاط سیال ها در وسل های هم زن با اهداف مختلفی ماننده همگن نمودن یک یا چند فاز از نظر غلظت ذرات ، ویژگی های فیزیکی و … انجام می گیرد . اساس عملکرد این میکسرها شامل حرکت دادن مواد در قسمت های مختلف یک وسل با استفاده از پره های نصب شده روی پروانه ها می باشد .
وسل های مواد شیمیایی معمولاً برای موارد زیر کاربرد دارند :

1) ترکیب ماهیت همگن ماننده روغن ، افزونه های بنزین ، رقیق سازی و دامنه نامحدود مواد شیمیایی
2) سوسپانسیون جامدات در کریستال سازها ، راکتورهای پلیمر و استخراج حلّال
3) ترکیب و تولید محلول های امولاسیون
4) انتشار گاز در مایع به منظور جذب اکسیداسیون ، هیدروژنه کردن ، ازن ، کلر زنی و تخمیر کردن
5) همگن کردن سیال ها با ویسکوزیته بالا ماننده رنگ و پلیمر ها
6) انتقال حرارت از طریق محفظه یا کویل های داخلی به منظور سرد و گرم کردن

میکسر های دینامیک دور تند :

مشخصات میکسرهای دور تند به شرح ذیل می باشد :
نوع چرخش شفت و پروانه : مستقیم (اتصال مستقیم به موتور)
زمان کارکرد : مناسب برای عملکرد 2 ساعته
حجم مخزن سیال مخلوط شونده : بین 100 تا 1000 لیتر.
جنس اجزای اصلی :
جنس فانوسی : آلمینیوم یا SS304
جنس شفت : SS304 یا SS316L
جنس پروانه : SS304 یا SS316L
رنگ بدنه فانوسی : رنگ الکترواستاتیک RAL 7032 با ضخامت 80 میکرون
امکانات اضافه :
امکان نصب الکتروموتور ضد انفجار
امکان انجام کوتین PVDF و PP
امکان اضافه نمودن پروانه اضافی
امکان دو تکه نمودن شفت اصلی
امکان انجام پرداخت های مخصوص دارو سازی و صنایع غذایی
امکان نصب
VFD
کاربرد های اصلی :
همگن سازی
محلول سازی
انجام واکنش
خنثی سازی
مزایای محصول :
طراحی بسیار قوی که امکان عملکرد بدون خطا را فراهم می کند .
متناسب با انواع اختلاط های مختلف
کلیه تجهیزات درگیر با سیال از جنس استانس استیل ساخته شده است .
قابلیت استفاده در صنایع غذایی و داروسازی
سرعت بالا و زمان کمتر در اختلاط
وزن کمتر نسبت به میکسرهای دور کند
هزینه سرمایه گذاری پایین تر نگهداری و راهبری راحت بدلیل وجود قطعات کمتر
بلاستینگ تجهیزات با GLASS BID
میکسرهای دینامیک دور کند :
مشخصات میکسرهای دور کند به شرح ذیل می باشد :
نوع چرخش شفت و پروانه : غیر مستقیم (اتصال به موتور به توسط کیربکس صورت می گیرد)
زمان کارکرد : مناسب برای عملکرد 24 ساعته
حجم مخزن سیال مخلوط شونده : بین 500 تا 1,000,000 لیتر.
جنس اجزای اصلی :
جنس فانوسی : آلمینیوم یا SS304
جنس شفت : SS304 یا SS316L
جنس پروانه : SS304 یا SS316L
رنگ بدنه فانوسی : رنگ الکترواستاتیک RAL 7032 با ضخامت 80 میکرون
امکانات اضافه :
امکان نصب الکترو موتور ضد انفجار
امکان انجام کوتین PVDF و PP
امکان اضافه نمودن پروانه اضافی
امکان دو تکه نمودن شفت اصلی
امکان انجام پرداخت های مخصوص دارو سازی و صنایع غذایی
امکان نصب VFD
کاربرد های اصلی :
همگن سازی
سوسپانسیون
انتقال حرارت
انتقال جرم
محلول سازی
مزایای محصول :
طراحی بسیار قوی که امکان عملکرد بدون خطا را فراهم می کند .
بالا بودن طول عمر بدلیل سرعت پایین
متناسب با انواع اختلاط های مختلف
کلیه تجهیزات درگیر با سیال از جنس استانلس استیل ساخته شده است .
قابلیت استفاده در صنایع غذایی و داروسازی
مناسب برای محلول ها با ویسکوزیته ی بالا
بلاستینگ تجهیزات با GLASS BID
استفاده از گیربکس و افزایش قدرت و در نتیجه امکان عملکرد بلند مدت

 

میکسرهای استاتیک

در بسیاری صنایع ، اختلاط در وسل ها و مخازن انجام می گیرد . با این وجود برخی از اختلاط ها می تواند در لوله ها صورت پذیرد . به عبارت دیگر می توان در شرایط خاص ، لوله ها را به وسل ها تبدیل نمود . در بسیاری از کاربردها ، خطوط لوله (مخصوصاً در شرایطی که به استاتیک میکسر مجهز شده باشد) مکان بسیار خوب و اقتصادی برای انجام فرآیند های شیمیایی خواهد بود . این مورد مخصوصاً زمانی که اختلاط سریع و پرهیز از ماند مدنظر باشد حائز اهمیت است . برای مثال پلیمرهای مذاب با گذشت زمان چنین حالتی دارند.
موارد مهم کاربرد های میکسر استاتیک عبارتند از :

1) در فرآیندهای پیوسته .
2) فرآیندهایی که تغذیه اجزاء در آن ثابت هستند .
3) ایجاد جریان بلاگ در فرآیندها جهت پرهیز از پدیدهBack Mixing .
4) در فرآیندهای شیمیایی با فاز گازی .
5) فرآیندهای فشار بالا .
6) فرآیندهایی که محدودیت فضا وجود دارد .

میکسرهای استاتیک می توانند در سایزهای چند میلیمتر تا چند متر طراحی و ساخته شوند .

میکسرهای الپتیکال

این میکسرها برای سیال هایی با گرانروی های پایین تا متوسط طراحی شده اند و برای سیالات با ویسکوزیته بالا مناسب نمی باشند . این میکسرها بیشترین مصرف را در بازار دارند و موارد عمده مصرف آن ها در صنایع آب و فاضلاب می باشد .
اصول عملکرد این سری از میکسرها بر مبنای تقسیم و چرخش می باشد . بدین نحو که در مرحله اول سیال به دو قسمت تقسیم شده و چرخش 90 درجه در جهت عکس عقربه های ساعت انجام می دهد .
این روش تقسیم و تولید خطوط منحنی بطور گسترده برای سیال هایی با ویسکوزیته کم و جریان بالا بسیار مفید می باشد . میکسرهایی با تعداد 4 و 6 پره عمدتاً برای اکثر کاربردها جوابگوی کار هستند .

کاربردهای اصلی :
1) تصفیه آب و فاضلاب .
2) اختلاط گاز با مایع .
3) انجام واکنش شیمیای با گرانروی پایین .
4) تولید امولاسیون روغن با آب .
5) تولید سوخت بیو دیزل .
6) مخلوط کردن آنتی اکسیدان ها با افزونه های دیگر .
7) تزریق لخته ساز در مسیر .
8) اصلاح ویسکوزیته .
9) کنترل PH .
10) همگن سازی خطوط به منظور نمونه برداری .
11) اختلاط دو یا چند رزین مایع .
متریال تشکیل دهنده :
جنس بدنه : استیل 304 یا 316
فلنج : استاندارد ASME ، DIN ، JIS .
نوع فلنج : Weld in neck slip ON .
امکانات اضافه :
ساخت المان ها از نوع کشویی .
پوشش المان ها از نوع PVDF و PP .
نصب نقاط تزریق قبل از میکسر .

میکسرهای مارپیچی

این میکسر در رنج وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این سری از میکسرها برای سیال هایی با گرانروی و چگالی بالا بسیار مناسب می باشند . اصول کارکرد این میکسر برای جریان های آرام (laminar) با عدد رینولدز 2300> بر پایه تقسیم و برای جریان های آشفته (turbulent) با عدد رینولدز بیشتر از 4000> بر مبنای تبدیل و وارونه کرد می باشد .
اصول عملکرد این میکسرها بر اساس سه خاصیت تقسیم ، تبدیل و وارونه کردن می باشد .

1) تقسیم فلو : با عبور سیال از این میکسر ، به ازای هر المان سیال به دو لایه مجزا تقسیم می شود . تعداد کل تقسیمات بعد از گذشتن از n المان با فرمول x=2^n محاسبه می گردد. بدین معنی که با وجود 18 المان در میکسر سیال به 262144 قسمت تقسیم می شود .

2) تبدیل جریان : سیال به علت وجود فشار در طول المان ها حرکت می کند . دیواره مارپیچی المان ها باعث می گردد تا سیال هایی که در مرکز قرار دارند به سمت دیواره و سیال هایی که در دیواره قرار دارند به سمت مرکز حرکت کنند . این امر باعث بوجود آمدن اختلاف سرعت در ملکول های سیال شده و باعث قیچی شدن سیال می شود .

3) وارونه کردن : جهت حرکت سیال از المانی به المان دیگر 180 درجه تغییر می کند . این وارونه کردن جهت حرکت باعث بوجود آمدن اغتشاش در سیال شده و قدرت اختلاط را افزایش می دهد .

کاربردهای اصلی :
1) تصفیه آب و فاضلاب .
2) اختلاط گاز با مایع و مایع با مایع .
3) انجام واکنش شیمیای با گرانروی پایین و بالا.
4) تولید امولاسیون روغن با آب .
5) تولید سوخت بیو دیزل .
6) مخلوط کردن آنتی اکسیدان ها با افزونه های دیگر .
7) تزریق لخته ساز در مسیر .
8) اصلاح ویسکوزیته .
9) کنترل PH .
10) همگن سازی خطوط به منظور نمونه برداری .
11) اختلاط دو یا چند رزین مایع .
متریال تشکیل دهنده :
جنس بدنه : استیل 304 یا 316
فلنج : استاندارد ASME ، DIN ، JIS .
نوع فلنج : Weld in neck slip ON .
امکانات اضافه :
ساخت المان ها از نوع کشویی .
پوشش المان ها از نوع PVDF و PP .
نصب نقاط تزریق قبل از میکسر .