مطالب همزن‌ها

مفهوم بافل و کاربرد آن در همزن‌ها

اختلاط خوب بوسیله میکسرها در تانک زمانی بوجود می آید که گردابه ها و چرخش های جریان به حداقل برسد و الگوی جریان موازی با محور دوران باشد...

تاثیر قطر پروانه بر کیفیت اختلاط

در طراحی میکسرها، بهینه‌سازی فرآیند اختلاط سبب بهبود کیفیت و افزایش همگنی سیال می‌شود. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر نسبت...

کاربرد میکسرها در صنعت آب‌وفاضلاب

یکی از حیاتی‌ترین تجهیزات در تصفیه‌خانه‌های آب شیرین شهری و همچنین آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی، میکسر‌ها هستند. این میکسرها برای حجم‌های...
X