مطالب همزن‌ها

مفهوم بافل و کاربرد آن در همزن‌ها

اختلاط خوب بوسیله میکسرها در تانک زمانی بوجود می آید که گردابه ها و چرخش های جریان به حداقل برسد و الگوی جریان موازی با محور دوران باشد...

تاثیر قطر پروانه بر کیفیت اختلاط

در طراحی میکسرها، بهینه‌سازی فرآیند اختلاط سبب بهبود کیفیت و افزایش همگنی سیال می‌شود. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر نسبت...

کاربرد میکسرها در صنعت آب‌وفاضلاب

یکی از حیاتی‌ترین تجهیزات در تصفیه‌خانه‌های آب شیرین شهری و همچنین آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی، میکسر‌ها هستند. این میکسرها برای حجم‌های...

نحوه محاسبه توان مصرفی در همزن های دینامیک

یکی از کلیدی ترین کمیت ها در مورد همزن ها، توان مصرفی آنها است.این کمیت ازآن‌جهت حائز اهمیت است که انرژی جذب‌شده توسط همزن به‌واسطه...
X