میکسر سری SRM

میکسر‌های دور کند کوچک سری SRM

به طورکلی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع مختلف قبل از تزریق به رآکتور و وارد شدن درفعل و انفعالات شیمیایی، در مخازن کوچک‌تر آماده‌سازی می‌شوند. ظرفیت این مخازن‌ مابین 100 لیتر تا 5000 لیتر است. عمدتاً مخازن آماده‌سازی جهت رسیدن به اهداف ذیل در نظر گرفته می‌شود:

1- رقیق‌سازی از نظر غلظت
2- تغییر فاز مادۀ شیمیایی ‌مانند تبدیل ‌جامد ‌به ‌‌‌مایع
3- رسیدن به مرحلۀ رشد و بلوغ مادۀ شیمیایی مانند فرایند پلیمریزاسیون
4- انتقال حرارت

همزن‌های سری SRM یک انتخاب بسیارعالی جهت رسیدن به محلول‌های همگن در صنایع مختلف است. ویژگی‌های این نوع همزن را می‌توان از دو بعد مکانیکی و فرایندی بررسی کرد. درصنعت تجهیزات دوار، دور پایین دوران، با طول عمر بالای تجهیز ارتباط مستقیم دارد. علت افزایش طول عمر تجهیز را می‌توان به افزایش طول عمر سیستم یاتاقان‌بندی، کاهش میزان سایش قسمت شفت و پروانه، کاهش گرادیان‌های دمایی و‌… مربوط دانست. در بعد فرایندی، کاهش دور مزایای ذیل را دارد:

1- افزایش قطر پروانه و درنتیجه کاهش مناطق خارج از اختلاط (Dead Zone) در مخزن
2- افزایش میزان پمپاژ سیال توسط پروانه و تولید محلول همگن‌تر
3- کاهش ایجاد پدیدۀ کاویتاسیون و خوردگی‌های ناشی از آن

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این میکسر لطفا به کاتالوگ این محصول مراجعه کنید.

 

تصاویر مربوط به این میکسر :

برچسب مطالب

X