معرفی اجمالی میکسرهای دینامیک

میکسرهای دور تند سری FRM

مشخصات فنی

حداکثر طول شافت 3 متر

حداکثر حجم مخزن تا 12000 لیتر

حداکثر توان مصرفی تا 4 کیلووات

سرعت دَوَران 1000 تا 1500 دور بر دقیقه

قیمت تمام‌شده پایین

قابلیت کارکرد 24 ساعته

مناسب برای آماده‌سازی مواد شیمیایی مانند 

میکسر کلر 

میکسر آهک 

میکسر آنتی اسکالانت

همزن پلی الکترولیت 

میکسر پلی آلومینیوم کلرید 

میکسر سدیم متابی سولفید (SMBS)

… 

میکسرهای دور آهسته سری SRM

مشخصات فنی

حداکثر طول شافت 3 متر

سرعت دَوَران تا 200 دور بر دقیقه 

حداکثر حجم مخزن تا 5000 لیتر

حداکثر توان مصرفی تا 1.5 کیلووات 

ویژگی‌ها 

قیمت تمام‌شده متوسط

قابلیت کارکرد 24 ساعته

مناسب برای آماده‌سازی مواد شیمیایی مانند 

میکسر کلر 

میکسر آهک 

میکسر آنتی اسکالانت

همزن پلی الکترولیت 

میکسر پلی آلومینیوم کلرید 

میکسر سدیم متابی سولفید (SMBS)

… 

همزن‌های دور آهسته سری MSRM

مشخصات فنی

سرعت دَوَران تا 200 دور بر دقیقه 

حداکثر طول شافت 12 متر

حداکثر توان مصرفی تا 45 کیلووات

حداکثر حجم مخزن تا 300 مترمکعب

ویژگی‌ها 

قیمت تمام‌شده متوسط

عدم نیاز به تعمیر و نگهداری 

مناسب برای هاضم‌های لجن 

مناسب برای فرایندهای سوسپانسیون

مناسب برای معادن و فرآیندهای لیچینگ

آماده‌سازی شیر آهک و سودا در احجام بزرگ 

لخته سازهای پارویی

مشخصات فنی

حداکثر طول شافت 6 متر

سرعت دَوَران تا 15 دور بر دقیقه  

حداکثر توان مصرفی تا 4 کیلووات 

حداکثر حجم مخزن تا 150 مترمکعب

ویژگی‌ها 

عدم نیاز به تعمیر و نگهداری 

مناسب برای فرایندهای فلوتاسیون

مناسب برای معادن و فرآیندهای لیچینگ

همزن‌های دور آهسته سری PSRM

مشخصات فنی

حداکثر فشار کاری 20 بار 

حداکثر طول شافت 20 متر

سرعت دَوَران تا 150 دور بر دقیقه  

حداکثر توان مصرفی تا 160 کیلووات

حداکثر حجم مخزن تا 1000 مترمکعب

ویژگی‌ها 

دوره‌های تعمیر و نگهداری پایین

مناسب برای رآکتورهای پتروشیمی 

فرآیندهای امولسیون

فرآیندهای سوسپانسیون 

فرآیندهای پلیمریزاسیون 

مناسب برای صنایع نفت و گاز

فرآیندهای گاز دهی و اکسیداسیون 

X