میکسر‌های استاتیک

معرفی میکسر‌های استاتیک

در صنعت از مفهوم‌ استاتیک یا ایستا بودن به‌عنوان نقطه مقابل دینامیک یا پویا بودن استفاده می‌شود. در صنعت اختلاط، واژه استاتیک به همزن‌هایی اطلاق می‌شود که در آن، اِلمان (Element) و قسمت اصلی انجام عمل اختلاط ثابت بوده و این سیال است که به واسطه انرژی جنبشی خود از بین این اِلمان‌های همزن عبور می‌کند و فرآیند همگن شدن انجام می‌گیرد. انرژی لازم برای انجام عمل اختلاط از طریق اُفت ‌فشار در طول میکسر استاتیک تأمین می‌شود. این اُفت ‌فشار می‌تواند عددی بین چند میلی‌بار (mBar) تا چند ‌ده بار (Bar) باشد.

اختلاط

در بسیاری از صنایع، اختلاط در وسل‌ها، رآکتور‌ها و مخازن انجام می‌گیرد. با این وجود برخی از اختلاط‌ها و واکنش‌ها می‌تواند در لوله‌ها صورت پذیرد. به عبارت‌دیگر، می‌توان در شرایط خاص، لوله‌ها را به رآکتور تبدیل نمود. در بسیاری از کاربرد‌ها، خطوط لوله در شرایطی که به میکسرهای استاتیک مجهز شده باشند، مکان بسیار خوب و اقتصادی برای انجام فرآیند‌های شیمیایی خواهند بود. این مورد مخصوصاً زمانی که اختلاط سریع و پرهیز از زمانِ ماند، مد‌نظر باشد حائز اهمیت است. برای مثال پلیمر‌های مذاب با‌گذشت زمان چنین حالتی دارند.

 برای دانستن بیشتر مفهوم همزن‌های استاتیک، لطفا کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.

میکسرهای استاتیک، به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: 

میکسرهای مارپیچی

میکسرهای اِلمان متقاطع

X