مطالب عمومی

مفهوم دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

برای تحلیل رفتار سیال، دانستن سرعت و فشار آن در تمامی قسمت ها الزامی است. معادلات حاکم بر جریان سیال، معادلات بقای جرم و بقای مومنتوم هستند...

مفهوم فرکانس طبیعی یا سرعت بحرانی در تجهیزات دوار

در هر سیستم مکانیکی، دامنه نوسان‌ها در فرکانس طبیعی ثابت نبوده و روند صعودی را طی می‌کنند. از آنجاییکه رفتار سیستم درفرکانس طبیعی به شدت متفاوت از...

مفهوم یاتاقان و کاربرد آن

یاتاقان، معادل فارسی کلمه انگلیسی Bearing می‌باشد؛ اما متاسفانه این واژه لغت مناسبی به منظور فهم کامل این تجهیز نیست. این کلمه برگرفته از لغت آذری یات به معنی...

مفهوم ممان اینرسی

طبق قانون اول نیوتن، اگر به جسمی نیرو وارد نشود و یا برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد، اگر جسم در حالت سکون (Rest) باشد، ساکن می‌ماند و اگر با سرعت ثابت در حال حرکت...
X