میکسر‌های صنعتی دینامیک

معرفی میکسرهای صنعتی دینامیک

میکسرهای دینامیکی یکی از مهم‌ترین بخش های تشکیل‌دهنده در وِسِـل‌های همــزن‌دار هستند که استفاده از آن‌ها در وسل‌‏ها می‏‌تواند برای انواع فرآیندهای پیوسته، ناپیوسته و پیوسته بازخورد استفاده شود. در این فرایندها یک اختلاط خوب باعث کاهش هزینه سرمایه‏‌گذاری، افزایش بازده پروسه و درنهایت موجب افزایش سوددهی می‌شود.
اختلاط سیال­‌ها در وسل‌‏های همزن با اهداف مختلفی مانند همگن کردن یک یا چند فاز از نظر غلظت ذرات، ویژگی‌‏های فیزیکی و… انجام می‌شود. اساس عملکرد این میکسرها شامل حرکت دادن مواد در قسمت‏‌های مختلف یک وســـل با استفـــاده از پره‌‏های نصب ‌شده روی پروانه‌ها است. میکسر اختلاط سریع

برای دانستن بیشتر مفهوم میکسرهای دینامیک، لطفا کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید:

میکسرهای دینامیک، به پنج دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: 

میکسر FRM

میکسر SRM

میکسر MSRM

لخته‌سازی پارویی

میکسر PSRM

برچسب مطالب

X